You are here:-Vraag het de expert

Vraag het de expert

U kunt hier de reeds gestelde vragen met de antwoorden van de experts vinden.

Staat de vraag die u heeft er nog niet bij? Stel deze dan door uw vraag per e-mail te sturen naar: info@kennispleinconditiemeten.nl

Wij publiceren uw vraag en het antwoord van de expert vervolgens op deze webpagina.

Je dient in te loggen om een nieuw onderwerp of bericht aan te maken. » Inloggen
Bepalen totale conditiescore

Beste expert,

Hoe kan ik van een volledig gebouw de totale conditiescore bepalen?

Ik hoor graag van jullie.

 

 

Beste Guest,

Je stelt hier nu een vraag over de zogenaamde aggregatiemethode. Deze is ontwikkeld om een uitspraak te kunnen doen over een totale voorraad gebouwen of infrastructurele objecten.
Hoe werkt deze methode? Als voorbeeld een scholencomplex. Alle bouw- en installatiedelen die binnen 50 jaar onderhoud en/of vervanging behoeven zijn geïnspecteerd. De conditie van deze bouw- en installatiedelen is hierna bepaald. Aan de opgenomen bouw- en installatiedelen koppelen we vervolgens een vervangingswaarde en bepalen we de conditie van het totale complex. De exacte vervangingswaarden zijn hierbij niet zo van belang, wel de keuze van bouwdelen en de onderlinge verhouding van de vervangingswaarden. Als het scholencomplex een basisschool is en we weten de gemiddelde vervangingskosten van bouw- en installatiedelen van een gemiddelde school van 1500 m2 dan zal dit voldoende zijn.
De geaggregeerde conditie op basis van de onderhoud behoevende bouw- en installatiedelen kan als volgt worden bepaald:Aggregatiemethode
Gecorrigeerde waarde  = (300 x 1,3) + (150 x 1,7) + (250 x 1,02) + (120 x 1,1) + (90 x 1,02) + (10 x 1,02) = 1134 Totale waarde = 300 + 150 + 250 + 120 + 90 + 10 = 920 Uitkomst = 1134 / 920 = 1.2326
Conclusie: de conditie van de basisschool in het voorbeeld is 4, matige conditie. Ingrepen aan met name dak en gevel zullen nodig zijn.

Expert - Roel Warringa

Beste Roel,

Hartelijk bedankt voor je bericht.

De uitkomst 1134/920=1,2326 wordt met behulp van ‘Tabel B.2 – Conditie herleiding’ herleid tot de geaggregeerde conditie. Resultaat 1,15 < uitkomst (1,2326) <= 1,4 leidt tot conditie = 4.

Geaggregeerde condities worden veelal met cijfer(s) achter de komma berekend om meer onderscheid te kunnen maken, in dit geval is de geaggregeerde conditie 4,3.

Peter van der Landen - Expert.

Hoe is de conditiescore 4,3 achter de komma bepaald?

Johan Glorie

Conditiescores met cijfers achter de komma bepaal je door de getallen uit ‘Tabel B.2 – Conditieherleiding’ onder te verdelen in stapjes. Bijvoorbeeld: de waardes tussen 1,04 en 1,15 voor conditiescore 3 onderverdelen is 1/10e of 1/100e gelijke delen van het verschil tussen die twee waardes. Per stapje krijg je een onderverdeling bij 10 stappen 1 cijfer achter de komma, bij onderverdeling in 100 stappen 2 cijfers achter de komma als resultaat.