Certificeringen

Welke opleiding / register / certificering past bij mij?


Deze vraag kan niet eenduidig beantwoord worden. Het antwoord hierop hangt af van je persoonlijke situatie: de keuze voor een opleiding hangt bijvoorbeeld samen met je achtergrond, vooropleiding, maar ook je persoonlijke voorkeur voor bijvoorbeeld een praktijkgerichte opleiding of een opleiding met een meer theoretische insteek. De keuze om wel of niet te certificeren hangt onder meer af van het type opdrachtgever waarvoor je werkt. Rijksvastgoedbedrijf (voorheen RGD) werkt vanaf 2013 alleen met Hobeon gecertificeerde inspecteurs, maar bijvoorbeeld woningcorporaties en gemeenten stellen deze voorwaarde niet. Wanneer je voor een bepaald type opdrachtgever werkt, volstaat wellicht een registratie bij NVDO of Sertum.

Ter verduidelijking hierbij een opsomming van de verschillende mogelijkheden:

NEN 2767 opleidingen


Op het gebied van NEN 2767 Conditiemeten worden diverse kortlopende cursussen aangeboden, onder andere door Helix Academy, NVDO en de NEN. Deelnemers aan deze cursussen ontvangen veelal een certificaat van deelname ter afronding van de cursus. Tevens biedt Helix Academy de mogelijkheid tot het afleggen van een:

Wanneer deze examens met goed gevolg zijn afgerond, ontvangt de deelnemer een diploma van Helix Academy.

De Stichting Comog Examens Vastgoed (SCEV) is een organisatie uit de branche die middels examens de vakkennis van cursisten toetst. Dit gebeurt bij NEN 2767- en BOEI inspectie opleidingen van diverse instituten. Over het algemeen organiseert SCEV de examens voor opleidingsinstituten die niet zelf de mogelijkheid hebben een onafhankelijk examen te organiseren.

SCEV biedt op het gebied van NEN 2767 een tweetal examens aan, die aansluitend op een NEN 2767-cursus afgelegd kunnen worden:

  • Examen NEN 2767 Methodiek
  • Examen NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed

Opleidingen BOEI, Integraal Inspecteur Vastgoed en Integraal Adviseur Vastgoed


De opleidingen voor BOEI inspecteur, Integraal Inspecteur Vastgoed (IIV) en Integraal Adviseur Vastgoed (IAV) worden aangeboden door de volgende opleidingsinstituten:

  • NVDO in samenwerking met Hogeschool Utrecht
  • Haagse Hogeschool
  • Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Certificeringen


Aansluitend op deze opleidingen zijn er verschillende mogelijkheden voor registratie, certificering en permanente educatie. In het onderstaande schema worden de verschillende mogelijkheden weergegeven.

NVDO-register Sertum Hobeon-certificering* Permanente educatie via HU
NEN 2767 opleiding X X X X
NVDO opleiding BOEI inspecteur Automatische bijschrijving Registratie mogelijk, tegen betaling Mogelijk indien aan gestelde voorwaarden wordt voldaan Deelname PE mogelijk
HU opleiding IIV / IAV X Registratie mogelijk, tegen betaling Mogelijk indien aan gestelde voorwaarden wordt voldaan Deelname PE mogelijk
HH opleiding IIV / IAV X Automatische registratie Mogelijk indien aan gestelde voorwaarden wordt voldaan Deelname PE mogelijk
HAN opleiding IIV / IAV X Automatische registratie Mogelijk indien aan gestelde voorwaarden wordt voldaan Deelname PE mogelijk


NVDO-register Na het BOEI-examen ontvangt de deelnemer een NVDO-diploma en volgt automatische inschrijving in het NVDO-register. Een inschrijving in het register van de Nederlandse Vereniging van Onderhoud staat garant voor een brede acceptatie in de vastgoedwereld.

Sertum is een kennis- en kwaliteitsplatform uit de advies- en vastgoedbranche. Bij Sertum kunnen inspecteurs die zijn opgeleid in de NEN 2767 en BOEI-methodiek worden opgenomen in het Sertum-register. Voordeel van inschrijving in het register is dat kennissessies kunnen worden bijgewoond om “permanente educatie” te waarborgen. Inschrijving in het Sertum register wordt inmiddels door veel vastgoedeigenaren aanbevolen.

Hobeon is een onafhankelijk bureau gespecialiseerd in certificering van opleidingen. Als vervolg op de NVDO-leergang en opleidingen aan hogescholen is persoonscertificatie bij Hobeon mogelijk. De certificatie is dan voor Integraal Inspecteur Vastgoed per discipline bouwkunde, werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Naast de opleiding moet de competentie voor de discipline aangetoond worden door het overleggen van een aantal inspectierapporten. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt bijvoorbeeld uitsluitend met Hobeon gecertificeerde inspecteurs. Hobeon onderzoekt op dit moment in samenwerking met de belanghebbenden op welke wijze de persooncertificatie kan worden voortgezet en uitgebreid met een certificatie voor opleidingen en/of organisaties.