Over NEN 2767 Conditiemeten

NEN 2767 conditiemeting wordt breed binnen de vastgoed- en infrasector gebruikt om de technische kwaliteit van gebouwen en infra-objecten vast te stellen. Eerst gebeurde dit om de verdeling van financiële middelen over objecten, gebouwen en complexen objectief te onderbouwen. Later werd de methodiek met name gebruikt voor meerjaren onderhoudsplanningen. Op dit moment zijn er veel meer toepassingen, zoals conditiemeting als kwaliteitsmaatstaf in prestatiecontracten en conditiemeting als kwalitatieve benchmark bij vergelijking van prestaties van vastgoedorganisaties.

In het kader van de integratie van infra en gebouwen is eind maart 2016 het ontwerp van NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving gepubliceerd. Door deze normdelen te integreren, betekent het dat we gebouwen, infrastructurele objecten en buitenruimte objectief en op dezelfde wijze kunnen beoordelen. De nieuwe norm NEN 2767-1 Conditiemeting Gebouwde Omgeving is eind 2017 definitief gepubliceerd.